logo waterontspanner


Dijkversterking zonder ruimtebeslag

De Waterontspanner® is bedacht door Movares en verder doorontwikkeld in samenwerking met de aannemerscombinatie De Vries & Van de Wiel en Heijmans. Zo kon deze innovatie voor het eerst worden toegepast langs de Lekdijk (Schoonhoven-Langerak) voor het Waterschap Rivierenland.


Hoe werkt De Waterontspanner®:

De waterveilige Waterontspanner®

  • De Waterontspanner® is een robuust hydrologisch systeem waarmee opbarsten en macro-stabiliteit kan worden voorkomen door het verlagen van de verhoogde waterdruk in zand- en siltlagen in de ondergrond gedurende hoogwaterperioden; zowel onder de dijk als in de ondergrond van het achterland.
  • De Waterontspanner moet op lokale situatie grondcondities gedimensioneerd worden en is vooral effectief wanneer dieper liggende zandlagen worden afgedekt door onder veen en/of kleilagen.
  • Toepassing van de waterontspanner leidt tot aanzienlijke ruimte- en kostenbesparing bij dijkverbetering. Verlaging van projectkosten is significant en de overlast voor de omgeving is zeer gering.
  • Een veilig operationeel systeem  wordt gegarandeerd door maatregelen tegen putverstopping en systematische monitoring.

De Innovatieve Waterontspanner®

  • De waterontspanner is een innovatieve toepassing van hydrologische bronneninspectieputten en afvoerbuizen om de wettelijke waterveiligheid van waterkeringen te garanderen
  • De waterontspanner is een ingenieus en robuust systeem van leidingwerk met terreinafsluiters en overloopputten dat gegarandeerd werkt.
  • De verhoogde waterdruk in Holocene zandlagen wordt verlaagd met de waterontspanner. Het geproduceerde grondwaterdebiet wordt gedurende hoogwater geloosd in een nabij gelegen waterberging, in sloten en watergangen.

Doorsnede van De Waterontspanningsbron.

Doorsnede van De Waterontspanningsbron.


Lees meer:

> QS Magazine: ‘Movares dijkinnovatie succesvol toegepast in project van De Vries en Van de Wiel en Heijmans.’

> Waterontspanner – Civiele Techniek nr. 1-2 van 2015
Hoe kun je een dijk versterken zonder dat het een enorme impact heeft op het omliggende landschap? Met die vraag zat Waterschap Rivierenland. Advies- en ingenieursbureau Movares bedacht in samenwerking met het Waterschap een innovatieve oplossing: de Waterontspanner. Dit concept is samen met aannemingsbedrijven de Vries & van de Wiel en Heijmans verder ontwikkeld. Een deel van de dijk langs de Lek in de Alblasserwaard met de Waterontspanner werd verstevigd. Een primeur.

> Waterontspanner KIVI lezingenavond Den Haag

> Presentatie: Dijkontwerp van 2D naar 3D gestandaardiseerd

De Waterontspanner, innovatie voor dijkverbetering